Lode Vermeersch

‘Nerdiness’ – het verloren zijn in het eigen jargon en de eigen specialisatie – kan een obstakel zijn voor innovatie’

Interviews

Horen strategie en innovatie samen in één functie? En heeft innovatie altijd met technologie te maken? We gingen hier dieper op in tijdens ons gesprek met Lode Vermeersch, Group Chief Strategy & Innovation Officer bij Credendo, u weet wel: de kredietverzekeraar met de slogan ‘Turning uncertainties into opportunities’.

 

Lode Vermeersch introduceert Credendo: “Een Europese kredietverzekeringsgroep, actief in alle segmenten van de verzekering van kredietrisico’s en politieke risico’s over de hele wereld. Daarbij bieden we ook garanties aan, met als missie de handelsrelaties te ondersteunen. We zijn een publiek bedrijf met meer dan 100 jaar op de teller.”
Credendo’s kredietverzekeringen beschermen verkopers tegen niet-betaling door hun kopers bij B2B handelsrelaties. “Zoals alles wat al lang bestaat, lopen we het risico op een dag niet meer relevant te zijn. Net daarom hebben we bedacht om de functie van Innovation Officer in het leven te roepen: om eigenlijk continu bezig te zijn met disruptieve innovatie vis-à-vis evoluerende businessmodellen.”

Waarom vallen bij Credendo strategie en innovatie samen in één rol?

Lode: “Ik heb een vrij brede interesse, en binnen Credendo vond men mij een goede kandidaat om beide rollen te combineren. De rol als Innovation Officer heb ik helpen uittekenen om de relevantie van businessmodellen uit te diepen. Wat strategie betreft, gaat het om het implementeren en beheren van het strategieproces. Dat omvat ook Product Management. Het opstellen van de strategie doe je niet in je eentje, daarvoor steekt een managementteam de koppen bijeen.
Daarnaast heb ik nog de verantwoordelijkheid over iets wat niet in mijn titel zit: Datamanagement Office. Dat hebben we heel bewust niet bij IT laten zitten omdat het hier gaat over: wat voor data hebben we? En wat kunnen we daar allemaal mee doen? Het gaat dus niet louter om tools aanbieden maar om verregaande analyse.
Door de diversiteit aan verantwoordelijkheden en mijn generalistische achtergrond koos Credendo voor mij in die functie.”

Net daarom hebben we bedacht om de functie van Innovation Officer in het leven te roepen: om continu bezig te zijn met disruptieve innovatie vis-à-vis evoluerende businessmodellen.

Moeten strategie en innovatie altijd hand in hand gaan?

Lode: “Dat hangt af van de cultuur van het bedrijf en de persoonlijkheden om het in te vullen. Op het vlak van strategie heb ik een dubbele rol: inhoudelijk contribueren als senior Manager (in het managementteam), en (in mijn functie) zorgen dat het proces goed draait.
Ik vind het goed dat senior managers de strategie ontwikkelen, en dat een innovatiemanager mee betrokken is in het proces. Ik vind het trouwens ook belangrijk dat de CIO ook bij de strategie betrokken is (zoals bij Credendo), alleen al omwille van het topic ‘bescherming en beveiliging’, dat bij iedereen absoluut op de strategische radar thuishoort.”

Welke vraag stelt u zich het vaakst in uw functie?

Lode: “‘Waarom?’ Iedereen krijgt deze vraag van mij voor eender welk voorstel. Als iemand het waarom van iets vlot en goed kan uitleggen, dan is er beslist een goede reden om iets te doen of te veranderen. Zonder duidelijk antwoord op die vraag kom je vaak tot de conclusie dat er geen goede reden is. De tweede vraag die ik (ook mezelf) altijd stel is: ‘Wat levert het de klant op?’.”

Met welke andere departementen werkt u het best om tot succesvolle resultaten te komen? 

Lode: “Dat is een moeilijke vraag, want een antwoord daarop wijst erop dat we zogezegd niet samenwerken met andere departementen die toch betrokken zijn. Strategie en ruimer gezien Product Management, werkt eigenlijk met alle afdelingen binnen het bedrijf. Verkopers werken met ondersteunende diensten om zicht te hebben op de inkomstenflows. Datamanagement werkt met IT voor de nodige tools. Wat innovatie betreft, zijn de legale en financiële diensten vitaal: omdat we de klant duidelijk willen uitleggen wat in de verzekering zit en wat niet. En natuurlijk ook om zicht te hebben op de rendabiliteit van onze producten. We werken ook nauw samen met Risk Management omdat risico’s indekken onze core business is.”

De échte vernieuwing zit in hoe je kijkt naar je klant, wat die nodig heeft en hoe je de zaken aanbrengt.

U was CIO vóór uw huidige functie, is dat een voordeel?

Lode: “Ik vind het een voordeel. Ik zie dat sommige managers het moeilijk hebben met alles rond IT, dus ja, dat helpt enorm. Maar eigenlijk hebben al mijn voorgaande jobs bijgedragen aan wat ik nu aan het doen ben. Ik geloof sterk in mensen met een generalistische benadering. De samenwerking tussen hen en specialisten zorgt voor een win-win.
Innovatie wordt vaak geassocieerd met technologie. Maar het soort innovatie dat we bij Credendo doen zit in de Intellectual Property (IP) en dat heeft per definitie niet direct te maken met IT.  De échte vernieuwing zit in hoe je kijkt naar je klant, wat die nodig heeft en hoe je de zaken aanbrengt.”

Welke obstakels ziet u bij de implementatie van nieuwe innovaties en hoe pakt u ze aan? 

Lode: “Nog te veel mensen denken aan het garagevoorbeeld van Steve Jobs om ‘uitvindingen’ te doen. Ze ontwikkelen een oplossing maar kennen het probleem van de klant niet. Kijk maar naar hoeveel startups succesvol zijn: wist u dat slechts 1% van de innovaties bij Google en Amazon globaal commercieel succesvol worden?
Bij Credendo passen we de regel toe van ‘try fast and fail fast’: een investering snel tot een einde kunnen brengen indien er geen MVP (Minimum Viable Product, n.v.d.r.) komt. Anders raak je snel veel geld kwijt.
Ik wil ook iets vermelden wat ik ‘nerdiness’ noem: het verloren zijn in het eigen jargon en de eigen specialisatie. Een leek moet de uitleg ook kunnen begrijpen om mee te zijn in een (nieuw) product of proces.”

U staat ook aan de leiding van AREA42, het innovatievehikel van Credendo. Wat is de kern daarvan? 

Lode: “AREA42 is een team binnen Strategy & Innovation, het is geen apart bedrijf maar een innovatiehub waar we mensen aantrekken om samen rond innovatieve producten te werken. We werken er intensief aan het identificeren van reële handelsproblemen en het zoeken naar risicoslimme en gebruiksvriendelijke oplossingen. Een praktisch voorbeeld? Met zo weinig mogelijk muisklikken tot je oplossing komen in een digitale wereld.”

‘Nerdiness’ – het verloren zijn in het eigen jargon en de eigen specialisatie – kan een obstakel zijn voor innovatie.

Kan u een voorbeeld geven van een innovatie die u een van de meest baanbrekende vindt?

Lode: “Bij Credendo gaan we er als financieel dienstenbedrijf van uit geen end-to-end oplossingen aan te bieden aan de klant. Zonder Credendo’s financiële diensten als hulpmiddel is het echter moeilijk voor bedrijven effectief handel te drijven. Het vernieuwende zit hem erin op die momenten dat de klant ons nodig heeft aanwezig te zijn op een zeer gebruiksvriendelijke, bijna onzichtbare manier. We spreken in die context over een embedded service.
Innovaties hoeven niet altijd gerelateerd te zijn aan IT, maar er zijn veel voorbeelden waar dat wel het geval is. In dat opzicht verwijs ik vaak naar het onderscheid tussen soft innovation en hard innovation: de eerste heeft te maken met software en is vaak makkelijk te implementeren. De tweede, omdat er hardware bij betrokken is, is vaak moeilijker te implementeren.”

Kan technologie helpen als oplossing tegen de deglobaliseringstrend (meer protectionisme) die we al waargenomen hebben in de wereldhandel? 

Lode: “Oplossingen tegen deglobalisering bestaan niet echt en technologie is maar een tool. Tja, en tegen politieke keuzes kan geen enkele tool op. Wat technologie wél kan, is een gebruiksmiddel zijn, zeg maar processen makkelijker maken.”

Wat is uw visie op het gebruik van AI en gelijkaardige disruptieve technieken?

Lode: “AI zal een grote invloed hebben, maar het is ook een tweesnijdend zwaard zoals elke technologie, omdat het zowel voor goede als voor minder eerlijke doeleinden kan gebruikt worden. Daarom is het juridisch kader errond vitaal. We zullen zoals met andere juridische kaders moeten zien dat we met de regelgeving ook niet te ver gaan. Maar dat we er ons aan zullen moeten aanpassen, dat is een feit.”

Als mens zit je er nu en dan wel eens naast, dan probeer ik dit als een experiment te zien waar iemand iets leert.

Turning uncertainties into opportunities’ is de slogan bij Credendo. Hoe past u die zelf toe?

Lode: “Voor mij is AREA42 een van de uithangborden van onze slogan. We kijken naar risico’s vanuit de invalshoek van wat we ermee kunnen doen. En dan gaat het niet om oplossingen zoeken voor een punctueel probleem maar over het uitwerken van kredietverzekeringspolissen om zoveel mogelijk klanten tegelijk te kunnen helpen.
Als leidinggevende pas ik verder de slogan als volgt toe: als mens zit je er nu en dan wel eens naast, dan probeer ik dit als een experiment te zien waar iemand iets leert. Soms leer je iets dat je verwacht, maar soms leer je ook iets dat je niet verwachtte.”

Welke best practice zou u willen delen met andere Strategy en/of Innovation Officers?

Lode: “Wie ben ik om een best practice aan te raden? Als ik erover nadenk, dan zou ik zeggen: luister altijd goed naar iedereen. Uw mensen, uw potentiële klanten, uw concurrenten, uw collega’s: iedereen speelt een belangrijke rol die je moet in beschouwing nemen. Doe je dat niet, dan riskeer je op een pad te komen dat ooit doodloopt. En voor innovatie specifiek zou ik zeggen: graag intens samenwerken met mensen is key.”

Recente artikelen

Interviews

We kijken met Sandrine Bostyn, Group CFO bij ECS, naar een financiële dienst met veel facetten, waar processen geoptimaliseerd worden door ze eerst grondig te analyseren. Dat is volgens haar de meest stevige basis, of het nu om digitalisering of risicomanagement gaat.

Monika Meysmans, CHRO, Duurzaam contracteren, HR
Topics

Wat als een arbeidsovereenkomst in de toekomst meer was dan ‘gewoon een contract’ met rechten en plichten? Wat als het meer menselijke aspecten zou bevatten, gebaseerd op vertrouwen, transparantie of culturele fit? Tijdens een sessie op CHRO Day werd erover gedebatteerd.

Agenda

Welcome to Entropia! Schrijf u nu in voor het Executive Forum, onze inspiratiedag voor C-level executives. Op 25 september verzamelen we met CFO’s, CHRO’s, CEO’s, CMO’s, etc. om uit te wisselen over hoe we in tijden van transformatie en onzekerheden aan goeie bedrijfsvoering kunnen doen.

Partners

Buitengewoon inspirerend en verfrissend. Ideaal voor zelfreflectie en om nieuwe ideeën op te doen.