‘Finance-oplossingen moeten pragmatisch en werkbaar zijn’

Interviews

Voldoende cashflow aanhouden, bedrijfsprocessen verbeteren, winstmarges optimaliseren en tegelijk in de weer zijn met de verplichte ESG-rapportering die zich aandient. De uitdagingen op de plank van een finance departement zijn niet min. Jan Van Assche, BeNeLux CFO Advisory Services Lead bij Eight Advisory, vertelt hoe hij CFO’s daarmee ziet omgaan.

 

In 2009 vinden acht partners, allemaal met een achtergrond bij de Big Four, elkaar in Parijs. Ze richten er samen Eight Advisory op. De organisatie ondersteunt bedrijven, investeerders en banken bij hun internationale transacties (financiële en tax due diligence), herstructureringen en transformaties (strategisch, operationeel en financieel).

“Bij veel projecten rond M&A-transacties en herstructureringen waren CFO’s al een van onze belangrijkste stakeholders”, blikt Jan Van Assche terug. “Daaruit werd duidelijk dat zij bijkomende noden hadden, waarbij we hen konden ondersteunen. Vandaar dat we sinds 2021 CFO Advisory Services in de Benelux aanbieden, met een toegewijd team consultants onder mijn leiding.”

Op welke manier ondersteunen jullie CFO’s concreet?

Jan: “Om te beginnen zijn we een klankbord. We luisteren naar de CFO, om diens noden en uitdagingen beter te begrijpen. Vanuit onze brede expertise kunnen we dan de juiste aanpak voorstellen en het juiste team van experten samenstellen, waarmee de CFO de vastgestelde challenges kan aangaan. Maar het blijft niet bij louter adviseren. We helpen ook om de pragmatische oplossingen mee uit te werken.

Concreet ondersteunen we met ons CFO Advisory-team CFO’s bij financiële transformaties. Samen analyseren we dan de verschillende aspecten van de finance-afdeling. Heeft die de optimale structuur voor de uitdagingen van vandaag en morgen? Beschikt het finance-team over de juiste skills? Maar ook: hoe zet het team vandaag technologie in en kan dat nog beter? Kunnen we de processen verder optimaliseren? Hoe monitort de afdeling de performantie, de winstgevendheid, de marges, …? En op welke manier kan de rapportering naar de aandeelhouders en het management verder geprofessionaliseerd worden?”

Bij financiële transformaties analyseren we samen de verschillende aspecten van de finance-afdeling: structuur, skills, technologie, processen, …

“Daarnaast ondersteunen we de CFO en diens team bij meer ad-hoc-uitdagingen. Zoals het opmaken van budgetten, een financieel plan voor de lange termijn of een strategische businesscase voor een investering.”

Hoe belangrijk is de niet-financiële rapportering intussen? Denk maar aan ESG.

Jan: “We zien inderdaad meer en meer uitdagingen voor de CFO op het vlak van niet-financiële rapportering. We zijn ervan overtuigd dat met name de ESG-rapportering ook vaker bij de CFO zal terechtkomen. Dat is volstrekt logisch: CFO’s hebben al jarenlange ervaring met het capteren van data binnen een bedrijf en het rapporteren daarvan volgens standaarden.”

De ESG-standaarden zijn momenteel nog onzeker, hoe bereiden CFO’s zich het best voor?

Jan: “Vanaf boekjaar 2025 moeten meer dan 50.000 bedrijven in Europa verplicht rapporteren volgens de nieuwe Europese Corporate Sustainability Reporting Directive.

De standaarden voor die rapportering liggen inderdaad nog niet vast. Maar boekjaar 2025 nadert met rasse schreden. We kunnen CFO’s nu al helpen in kaart te brengen welke praktische uitdagingen zij en hun teams zullen moeten aangaan om ESG-rapporten te kunnen opstellen. Rond welke KPI’s moeten ze mogelijk rapporteren? Welke data hebben ze daarvoor nodig? Hoe kunnen ze die vergaren? En hebben de medewerkers van het finance-team de nodige skills voor niet-financiële rapportering?”

Welke uitdagingen winnen voor CFO’s aan belang door factoren als de inflatie of de geopolitieke spanning?

Jan: “De economische situatie met de inflatie en het risico op een recessie heeft samen met de oorlog in Oekraïne een aantal uitdagingen op de voorgrond gebracht. Zo ondersteunen wij CFO’s meer dan ooit bij het optimaliseren van werkkapitaal door financiële bedrijfsprocessen te verbeteren. Hoe kan bijvoorbeeld de info van een afgerond project sneller bij finance terechtkomen, zodat die sneller kan factureren? Daarnaast helpen we om kasstromen in kaart te brengen en erover te rapporteren, en analyseren we winstmarges. In hoeverre slaagt het bedrijf erin om stijgende kosten door te rekenen, en wat is de te verwachten impact op de marges en de cashflow?”

De medewerkers moeten dan weer sterk zijn in finance, communicatie, technologie én – straks – sustainability.

“Een andere belangrijke uitdaging is de krapte op de arbeidsmarkt. De juiste finance-profielen zijn schaars en moeten over steeds bredere skills beschikken. De CFO zelf moet vandaag een veel breder beeld van de organisatie hebben, zodat die alle stakeholders continu inzicht kan bieden in de financiële én niet-financiële performantie van de organisatie. De medewerkers moeten dan weer sterk zijn in finance, communicatie, technologie én – straks – sustainability. Die mensen kunnen ook wij jammer genoeg niet uit onze hoed toveren (lacht). We kunnen wel helpen de finance-afdeling zo efficiënt mogelijk te maken, om zo het tekort aan voldoende juiste profielen maximaal op te vangen.”

Zelf is Eight Advisory ook een snel groeiend bedrijf. Hoe hebben jullie dat aangepakt?

Jan: “Sinds de oprichting in 2009 groeide Eight Advisory uit tot een internationale speler met meer dan 85 partners, 750 medewerkers en 13 kantoren in 6 landen. Waaronder dus ook België vanaf 2018, en Nederland sinds 2022. Op vijf jaar tijd groeide onze Benelux-afdeling uit tot een organisatie met meer dan 70 medewerkers. Dat succes verklaar ik graag vanuit onze aanpak. We staan altijd erg dicht bij onze klanten. Voor ons CFO Advisory-team betekent dit dat we samen met de CFO op zoek gaan naar de meest kritische uitdagingen en pragmatische oplossingen daarvoor. Oplossingen die we vervolgens niet alleen aanraden, maar ook mee uitwerken.”

Eight Advisory is sponsor van de CFO Day 2023.

Recente artikelen

Interviews

Wat is het profiel van de nieuwe executive? Toenemende complexiteit en onvoorspelbaarheid in het hedendaagse bedrijfslandschap vereisen een nieuwe set competenties. Hudson Directors An Bels, Cédric Van Garsse en Bert De Greve identificeren de cruciale eigenschappen van de toekomstige generatie executives.

M&A

This year's Belgian M&A Awards highlight the added value of strategic M&A in growing the Belgian entrepreneurial ecosystem. More than 500 people attended the award show at Brussels Expo on 23 November. Read more about the evening and the winners in this article.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Agenda

We grijpen de jaarwisseling opnieuw aan om terug te blikken en vooruit te kijken. Chris Wuytens zal de belangrijkste inzichten en trends uit de Inspiratienota 2024 van Acerta Consult toelichten. Karen Donders, Directeur Publieke Opdracht, Talent & Organisatie bij de VRT, zal deze aftoetsen aan het beleid in haar organisatie. Dit alles uiteraard in een mooi kader en gevolgd door een heerlijk diner.

Partners

Buitengewoon inspirerend en verfrissend. Ideaal voor zelfreflectie en om nieuwe ideeën op te doen.