‘Finance-oplossingen moeten pragmatisch en werkbaar zijn’

Interviews

Voldoende cashflow aanhouden, bedrijfsprocessen verbeteren, winstmarges optimaliseren en tegelijk in de weer zijn met de verplichte ESG-rapportering die zich aandient. De uitdagingen op de plank van een finance departement zijn niet min. Jan Van Assche, BeNeLux CFO Advisory Services Lead bij Eight Advisory, vertelt hoe hij CFO’s daarmee ziet omgaan.

 

In 2009 vinden acht partners, allemaal met een achtergrond bij de Big Four, elkaar in Parijs. Ze richten er samen Eight Advisory op. De organisatie ondersteunt bedrijven, investeerders en banken bij hun internationale transacties (financiële en tax due diligence), herstructureringen en transformaties (strategisch, operationeel en financieel).

“Bij veel projecten rond M&A-transacties en herstructureringen waren CFO’s al een van onze belangrijkste stakeholders”, blikt Jan Van Assche terug. “Daaruit werd duidelijk dat zij bijkomende noden hadden, waarbij we hen konden ondersteunen. Vandaar dat we sinds 2021 CFO Advisory Services in de Benelux aanbieden, met een toegewijd team consultants onder mijn leiding.”

Op welke manier ondersteunen jullie CFO’s concreet?

Jan: “Om te beginnen zijn we een klankbord. We luisteren naar de CFO, om diens noden en uitdagingen beter te begrijpen. Vanuit onze brede expertise kunnen we dan de juiste aanpak voorstellen en het juiste team van experten samenstellen, waarmee de CFO de vastgestelde challenges kan aangaan. Maar het blijft niet bij louter adviseren. We helpen ook om de pragmatische oplossingen mee uit te werken.

Concreet ondersteunen we met ons CFO Advisory-team CFO’s bij financiële transformaties. Samen analyseren we dan de verschillende aspecten van de finance-afdeling. Heeft die de optimale structuur voor de uitdagingen van vandaag en morgen? Beschikt het finance-team over de juiste skills? Maar ook: hoe zet het team vandaag technologie in en kan dat nog beter? Kunnen we de processen verder optimaliseren? Hoe monitort de afdeling de performantie, de winstgevendheid, de marges, …? En op welke manier kan de rapportering naar de aandeelhouders en het management verder geprofessionaliseerd worden?”

Bij financiële transformaties analyseren we samen de verschillende aspecten van de finance-afdeling: structuur, skills, technologie, processen, …

“Daarnaast ondersteunen we de CFO en diens team bij meer ad-hoc-uitdagingen. Zoals het opmaken van budgetten, een financieel plan voor de lange termijn of een strategische businesscase voor een investering.”

Hoe belangrijk is de niet-financiële rapportering intussen? Denk maar aan ESG.

Jan: “We zien inderdaad meer en meer uitdagingen voor de CFO op het vlak van niet-financiële rapportering. We zijn ervan overtuigd dat met name de ESG-rapportering ook vaker bij de CFO zal terechtkomen. Dat is volstrekt logisch: CFO’s hebben al jarenlange ervaring met het capteren van data binnen een bedrijf en het rapporteren daarvan volgens standaarden.”

De ESG-standaarden zijn momenteel nog onzeker, hoe bereiden CFO’s zich het best voor?

Jan: “Vanaf boekjaar 2025 moeten meer dan 50.000 bedrijven in Europa verplicht rapporteren volgens de nieuwe Europese Corporate Sustainability Reporting Directive.

De standaarden voor die rapportering liggen inderdaad nog niet vast. Maar boekjaar 2025 nadert met rasse schreden. We kunnen CFO’s nu al helpen in kaart te brengen welke praktische uitdagingen zij en hun teams zullen moeten aangaan om ESG-rapporten te kunnen opstellen. Rond welke KPI’s moeten ze mogelijk rapporteren? Welke data hebben ze daarvoor nodig? Hoe kunnen ze die vergaren? En hebben de medewerkers van het finance-team de nodige skills voor niet-financiële rapportering?”

Welke uitdagingen winnen voor CFO’s aan belang door factoren als de inflatie of de geopolitieke spanning?

Jan: “De economische situatie met de inflatie en het risico op een recessie heeft samen met de oorlog in Oekraïne een aantal uitdagingen op de voorgrond gebracht. Zo ondersteunen wij CFO’s meer dan ooit bij het optimaliseren van werkkapitaal door financiële bedrijfsprocessen te verbeteren. Hoe kan bijvoorbeeld de info van een afgerond project sneller bij finance terechtkomen, zodat die sneller kan factureren? Daarnaast helpen we om kasstromen in kaart te brengen en erover te rapporteren, en analyseren we winstmarges. In hoeverre slaagt het bedrijf erin om stijgende kosten door te rekenen, en wat is de te verwachten impact op de marges en de cashflow?”

De medewerkers moeten dan weer sterk zijn in finance, communicatie, technologie én – straks – sustainability.

“Een andere belangrijke uitdaging is de krapte op de arbeidsmarkt. De juiste finance-profielen zijn schaars en moeten over steeds bredere skills beschikken. De CFO zelf moet vandaag een veel breder beeld van de organisatie hebben, zodat die alle stakeholders continu inzicht kan bieden in de financiële én niet-financiële performantie van de organisatie. De medewerkers moeten dan weer sterk zijn in finance, communicatie, technologie én – straks – sustainability. Die mensen kunnen ook wij jammer genoeg niet uit onze hoed toveren (lacht). We kunnen wel helpen de finance-afdeling zo efficiënt mogelijk te maken, om zo het tekort aan voldoende juiste profielen maximaal op te vangen.”

Zelf is Eight Advisory ook een snel groeiend bedrijf. Hoe hebben jullie dat aangepakt?

Jan: “Sinds de oprichting in 2009 groeide Eight Advisory uit tot een internationale speler met meer dan 85 partners, 750 medewerkers en 13 kantoren in 6 landen. Waaronder dus ook België vanaf 2018, en Nederland sinds 2022. Op vijf jaar tijd groeide onze Benelux-afdeling uit tot een organisatie met meer dan 70 medewerkers. Dat succes verklaar ik graag vanuit onze aanpak. We staan altijd erg dicht bij onze klanten. Voor ons CFO Advisory-team betekent dit dat we samen met de CFO op zoek gaan naar de meest kritische uitdagingen en pragmatische oplossingen daarvoor. Oplossingen die we vervolgens niet alleen aanraden, maar ook mee uitwerken.”

Eight Advisory is sponsor van de CFO Day 2023.

Recente artikelen

Filip De Fruyt en Bart Wille, CHRO Day
Topics

Hoeveel skills heb je als onderneming nodig om een wendbare organisatie uit te bouwen? Niet zoveel, stelt professor Filip De Fruyt van de Universiteit Gent. “We hebben een skills-based model uitgewerkt voor de OESO, rond twee kernvragen en vijf competentiegroepen. Als je die doortrekt in de volledige organisatie, kan je met vertrouwen naar de toekomst kijken.”

Topics

Incontinentie. Hardhorigheid. Menstruatie. Kanker. Pesten. Geloof. Mentale gezondheid. Loon. Borstvoeding. Rouw. Financiële problemen. Welke van deze begrippen maakt u ongemakkelijk? “Het doorbreken van taboes is de weg naar inclusie en productiviteit”, stelt Filip De Groeve, marketing director bij Coloplast en inclusiviteitsexpert. “Of het nu om een stoma of technologische ongeletterdheid gaat.”

Agenda

De zesde editie van CHRO Day vindt plaats op de bijzondere datum 24/4/'24. En die 24 trekken we door in het programma: 24 VOICES ON HR brengt 24 stemmen die hun licht laten schijnen op HR.

Partners

Buitengewoon inspirerend en verfrissend. Ideaal voor zelfreflectie en om nieuwe ideeën op te doen.