Yves Regniers, CFO bij What's Cooking? Come a Casa is een merk van What's Cooking?

‘We voelen ons klaar voor CSRD en zien duurzaamheid als een opportuniteit’

Interviews

De naam Ter Beke klinkt ons in België al jarenlang vertrouwd in de oren als het gaat om diverse soorten charcuterie of ‘Come a Casa’. Wist u dat de voedingsspecialist sinds vorig jaar in de markt staat als ‘What’s Cooking?’? We spraken erover met CFO Yves Regniers, en zoomden in op het duurzaamheidsbeleid dat ze daar hoog in het vaandel dragen. 

Yves Regniers vertelt over zijn atypisch traject: na zijn juridische opleiding vervolledigde hij zijn studies met een MBA in het VK. Na een start bij PwC vervoegde hij een onderneming in de verpakkingsindustrie, waar hij een globale rol in finance in de VS en de UK opnam. Tot hij de keuze maakte om terug te keren naar België. 

Waarom koos u uiteindelijk voor een financiële functie in plaats van een juridische? 

Yves: “Na 5 jaar rechten (specialisatie financieel en economisch recht) zag ik het paradoxaal genoeg niet zitten om een carrière in de rechtspraktijk uit te bouwen. Ik had niet het geduld denk ik, om puur met het juridische verder te gaan. Ik wou ‘dingen doen’ en zelf deel uitmaken van een bedrijf. Bij PwC kreeg ik de kans om op korte termijn mijn financiële kennis te verbreden. Daarna kreeg ik in het buitenland gedurende 12 jaar de kans om verantwoordelijkheid op te nemen voor HR, M&A, purchasing en zelfs IT, en zo mijn kennis verder te verbreden. Toen ik bij het toenmalige Ter Beke aan boord kwam met mijn financiële ervaring, was het juridische ook nuttig voor de overnames die toen aan de gang waren. Ik vul de rol van CFO in op een bredere manier dan louter gefocust op het financiële.” 

Hoe vult u die rol dan in? 

Yves: “Ik ben iemand die graag over alles meedenkt in het bedrijf. Daarbij grijp ik altijd terug naar ‘gezond boerenverstand’. Als CFO probeer ik niet te overdreven technisch te zijn: ik probeer cijfers te koppelen aan wat ik zie. Ik had zeker geen CFO moeten zijn in de bank- of verzekeringssector (lacht). Ik heb graag dat de zaken tastbaar zijn en dat ik finance in relatie kan brengen met de andere departementen.  

Bij What’s Cooking? vallen finance en duurzaamheid onder mijn verantwoordelijkheid. Het team telt zo’n 70 mensen, waarvan 9 mensen direct rapporteren aan mij. Ik heb raakpunten met alle andere departementen, en daar hou ik van.” 

Ik heb graag dat de zaken tastbaar zijn en dat ik finance in relatie kan brengen met de andere departementen.

Waarom de naamsverandering naar What’s Cooking? Hield dit financieel risico in?  

Yves: “De naam veranderde in 2023 naar What’s Cooking?. We wilden ons met de vraagstelling meer openstellen naar de buitenwereld, ook internationaal. Het betekent zowel ‘Wat eten we?’ als ‘Wat gebeurt er?’. Met die nieuwe naam belichamen we dat we gediversifieerd, gegroeid, en meer duurzaam geworden zijn: we zijn niet meer het louter vleesverwerkend bedrijf van vroeger. Vorig jaar vierden we onze 75ste verjaardag en wilden we onze bredere strategie rond duurzaamheid en innovatie met een nieuwe naam bezegelen. De naamsverandering hield geen financieel risico in omdat hij geen impact heeft op onze beursbekendheid, en omdat onze consumentenmerken zoals ‘Come a casa’ blijven bestaan.”  

Hoe houdt u de cijfers op peil richting doelstellingen op de lange termijn in deze periode van economische onzekerheid? 

Yves: “We hebben goede systemen om de onzekerheden in kaart te brengen want bij ons gaat het om grote volumes. De vele wijzigingen in de markt vergen een zeer wendbare aanpak. Dan denk ik in onze sector aan de plotse prijsveranderingen, neem nu bijvoorbeeld van tomaten. Daarop moeten we op de korte termijn inspelen, via onze aankopen en verkopen. De marges in onze sector zijn al beperkt, dus dit moet continu opgevolgd worden. Er gebeurt altijd iets, en dan is het ‘alle hens aan dek’.  

Ook op de langere termijn moeten we geregeld doelstellingen bijstellen met ambitie en realisme. Als men onrealistische doelstellingen vooropzet zonder naar de klant en consument te kijken, dan houdt dat geen steek: men moet altijd kijken of de doelstellingen matchen met de behoeften van de klant en de consument. 

Als CFO is mijn belangrijkste uitdaging het dagdagelijkse te koppelen aan het strategische, meer langetermijngerichte. Voeding is iets van elke dag en moet continu opgevolgd worden. De uitdaging is om de korte termijn in sync te brengen met de langetermijnstrategie.” 

Voeding is iets van elke dag en moet continu opgevolgd worden. De uitdaging is om de korte termijn in sync te brengen met de langetermijnstrategie.

Hoe bereidt u zich voor op CSRD? 

Yves: “Duurzaamheid staat centraal in onze nieuwe strategie. Als beursgenoteerd bedrijf moeten we rapporteren over ESG in de ‘eerste wave en we voelen ons er klaar voor. 

We hebben een Saas-systeem aangekocht om onze KPI’s op te volgen en in onze ERP aanpassingen gedaan om onze CO2-voetafdruk automatisch te berekenen voor elk van onze producten. We hebben onze mensen daarin ook getraind. We zijn nu leider in onze sector op het vlak van duurzaamheid zowel wat betreft de producten als de verpakking ervan.  

Onze inzichten laten ons toe een ‘menukaart’ op te stellen met verbeteringen die we kunnen doornemen met onze klanten (retailers, grossiers en foodservice-bedrijven) om de voetafdruk van onze producten te helpen verminderen in de waardeketen: het is een handig hulpmiddel om hen te adviseren. Dit laat ons ook toe om intensief met onze leveranciers samen te werken aan verbeteringen. En natuurlijk hebben we ook voor onszelf concrete acties voorzien, zoals bv. de aankoop van 100% groene stroom vanaf 2024. 

We hebben ook veel geïnvesteerd in engagement, bijvoorbeeld met een ambassador program, specifieke Steering Comités en een duurzaamheidscomité binnen de raad van bestuur, die we laten doordringen in de hele organisatie.  

De oefening voor de eerste wave was geen gemakkelijke, omdat de wetgeving niet altijd onmiddellijk toepasbaar is en nog vatbaar is voor veranderingen. Weet u, in onze sector is het soms moeilijk om te kiezen, bijvoorbeeld als het gaat over dierenwelzijn versus de vermindering van de CO2-voetafdruk. Het is vaak een compromis.  

Wat ik ook de wereld uit wil, is de uitspraak dat duurzaamheid altijd de duurste optie is. We zien in de praktijk dat er ook toepassingen zijn die niet meer kosten.” 

Onze inzichten laten ons toe een ‘menukaart’ op te stellen met verbeteringen die we kunnen doornemen met onze klanten, om de voetafdruk van onze producten te helpen verminderen in de waardeketen.

Wat is de belangrijkste transformatie die What’s Cooking? recent onderging? 

Yves: “Voor mij ongetwijfeld de focus op duurzaamheid. We hebben ongeveer een jaar aan die strategie gewerkt, die vorig jaar gelanceerd werd. Het succes van de lancering hing voor een groot deel af van open en eerlijke communicatie, en het koppelen van het wettelijk verplichte aan wat nuttig is voor onze sector. Ook binnen finance zaten we niet stil: we zijn blijven inzetten op nieuwe, meer performante systemen. 

De rol van de financiële en duurzaamheidsafdeling in de uitrol van de duurzaamheidsstrategie en professionalisering is noemenswaardig: men verzamelt data voor de KPI’s, het werkkapitaal wordt beheerd, net als het systeem voor debiteurenmanagement. Ook de crediteurenadministratie werd gedigitaliseerd.”  

Hoe kan een ‘vleesverwerkend’ bedrijf het duurzaamheidsverhaal zo hoog in het vaandel dragen?  

Yves: “We zijn ondertussen veel meer dan alleen maar een vleesverwerkend bedrijf. Als voedingsbedrijf zijn we wel een deel van het duurzaamheidsprobleem omdat er veel uitstoot is, maar net daardoor zijn we ook een deel van de oplossing, door bijvoorbeeld een rol op te nemen in de keten van veevoederbedrijven, boeren en slachthuizen, die we helpen om hun voetafdruk te verminderen.  

We proberen ook de consument mee te trekken in het verhaal, want als die er niet in gelooft, dan sta je nergens. Voor consumenten moet een product duurzaam, nutritioneel, betaalbaar en lekker zijn. We gaan hen daarom proactief bevragen zodat ze liefst meer dan één keer onze producten aankopen. 

Tot slot willen we ook dat onze 3.000 medewerkers van duurzaamheid een tweede natuur maken via allerhande initiatieven. Zo kan een team elk kwartaal iets insturen dat iets met ESG te maken heeft. Uit een initiatief in Nederland leerden we dat bij het versnijden van vlees te veel vleesafval terecht kwam in afvalbakken. Zij maakten van die bakken een soort brievenbus, zodat alleen nog kleine stukken afval erin terechtkomen en er minder vlees wordt verspild. Die mensen worden dan in de bloemetjes gezet en krijgen een duurzaam geschenk.” 

De rol van de financiële en duurzaamheidsafdeling in de uitrol van de duurzaamheidsstrategie en professionalisering is noemenswaardig.

Jullie waren in 2023 genomineerd voor ‘Best Finance Team’, wat kan u daarover kwijt? 

Yves: “Ja, dat ging uit van CFO Magazine, en uiteindelijk werden we tweede. Wat er leuk aan was, is dat het om het team ging en niet alleen om de CFO. Er werd gefocust op onder meer onze transitie en professionalisering als team, en ook op digitalisering, onze rol in duurzaamheid, en verbeteringsprogramma’s. We zijn er ons van bewust dat we op het vlak van manuele rapportering nog iets beter kunnen doen, en dat stellen we nu scherp, samen met de datamanagement-cel binnen ons ICT-team.”  

Hoe moet uw dreamteam in finance er morgen uitzien?  

Yves: “Ik heb vandaag al een uitstekend team. Veel mensen zijn zelfs kunnen doorgroeien naar andere departementen en functies, daar ben ik trots op. Dat betekent natuurlijk dat we ook nieuwe mensen moet aanwerven, wat vandaag niet altijd even gemakkelijk is in een productie-omgeving. Het vergt tijd om je in te werken en door de voortdurend veranderende omstandigheden is het belangrijk flexibel te zijn en mee te denken met de business. We voorzien diverse interne opleidingen, en op de langere termijn moeten mensen ook zelf aangeven waar ze zich in willen bijscholen.”  

Altijd proberen rechtuit te zijn, zonder verborgen agenda’s, en ‘gezond boerenverstand’ gebruiken.

Welke best practice heeft u tot nu toe het best geholpen in uw rol als CFO? 

Yves: “Altijd proberen rechtuit te zijn, zonder verborgen agenda’s, en ‘gezond boerenverstand’ gebruiken. Ik hou van het motto: ‘Sales is vanity, profit is sanity and cash is king. Dat draag ik al mee sinds het begin van mijn carrière.”  

Welke raad zou u willen geven aan andere CFO’s op het vlak van evoluties en innovaties? 

Yves: “Dat is natuurlijk voor elk bedrijf anders. Ik pleit ervoor de dingen te doen vanuit je hart. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat duurzaamheid een blijvende toegevoegde waarde zal hebben op hoe we de dingen doen. Daarom moet men duurzaamheid ook vanuit een andere hoek durven bekijken dan louter de rapporteringsverplichting, om écht beter te doen. Ik zie duurzaamheid als een opportuniteit. In die context is het boek ‘The blue economy van Gunther Pauli een aanrader, want het toont hoe je echt tot duurzaam produceren en consumeren kan komen, door het economische aan het duurzame te koppelen.”  

Recente artikelen

Topics

Is men ooit te oud om te leren? Hoe krijg je de volledige organisatie mee in een lerende cultuur? En hoe kan AI helpen? Een aantal leden van onze CHRO Community ging tijdens de Winterwende met elkaar en met Chris Wuytens van Acerta Consult in gesprek over de uitdagingen van duurzame HR.  

Topics

Hoe zet u HR-trends om in constructieve acties die werken voor uw onderneming? Karen Donders, Directeur Publieke Opdracht, Talent & Organisatie bij VRT, reflecteerde tijdens onze Winterwende samen met Chris Wuytens van Acerta Consult over de voorbije twee jaar en de uitdagingen voor 2024.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Agenda

De zesde editie van CHRO Day vindt plaats op de bijzondere datum 24/4/'24. En die 24 trekken we door in het programma: 24 VOICES ON HR brengt 24 stemmen die hun licht laten schijnen op HR.

Partners

Buitengewoon inspirerend en verfrissend. Ideaal voor zelfreflectie en om nieuwe ideeën op te doen.