‘Er staan enorm veel bedrijven klaar om naar de beurs te gaan’

M&A

Tijdens een gesprek tussen onze M&A Community (zie ook de website en LinkedIn) en Benoît van den Hove, CEO en Chairman van Euronext Brussel, worden verschillende onderwerpen aangesneden. Onder andere de recente ontwikkelingen en prestaties van Euronext Brussels komen aan bod. Ook deelt Benoît zijn visie op het huidige beursjaar, bespreekt hij het klimaat voor IPO’s en gaat hij in op de verduurzaming van de financiële wereld.

 

Het was een turbulent jaar om het stokje van CEO van een beursbedrijf over te nemen. Benoît van den Hove stapte in juli 2023 in de schoenen van Vincent Van Dessel als CEO van Euronext Brussels. In een gesprek met MandA.be illustreert hij de uitdagende omstandigheden waarmee de kapitaalmarkten worden geconfronteerd. “De kapitaalmarkten zijn toch sterk afhankelijk van de macro-economische en geopolitieke omstandigheden. Een beetje zoals de M&A-markt. Vandaar dat er veel raakvlakken zijn tussen beiden”, aldus Van den Hove.

Hij wijst op onder meer de invloed van inflatie en rentestanden op de waardering van genoteerde bedrijven, en benadrukt de impact op het aantal beursnoteringen en IPO’s in Europa. “In 2021 waren er 212 IPO’s op de zeven markten van Euronext (Amsterdam, Brussel, Dublin, Lissabon, Milaan, Oslo en Parijs, red.), maar dit aantal daalde in 2022 naar 83 en het afgelopen jaar naar 64, zo’n 40% van alle noteringen in Europa. Maar wat we ook gezien hebben, is dat bedrijven alsnog gretig naar de kapitaalmarkt zijn gegaan om geld op te halen. Over het hele jaar 2023 werd 3,2 miljard euro aan eigen vermogen in België opgehaald, hoger dan het gemiddelde van de zes laatste jaren, dus bedrijven hebben nog altijd beroep kunnen doen op de kapitaalmarkt om zich te financieren.”

Als het dit jaar niet verder ontvlamt op geopolitiek vlak, zijn we optimistisch gestemd over de verwachtingen voor dit jaar.

De terugkeer van de beursintroducties

 

Van den Hove deelt ook zijn verwachtingen voor 2024, waarbij de hoogte van inflatie en de rentevoet van grote invloed zal zijn. “Als de inflatie daalt, dan gaat de rente dalen, wat een positieve impact zou moeten hebben op de kapitaalmarkten”, stelt hij. Over de huidige gespannen geopolitieke situatie merkt hij op: “Als het dit jaar niet verder ontvlamt op geopolitiek vlak, zijn we optimistisch gestemd over de verwachtingen voor dit jaar.”

In 2024 zal 4 september een belangrijke datum zijn voor de beurs van Brussel, vanwege de vrijgave van 22 miljard euro van de staatsbon van minister van Financiën Van Peteghem. Dit bedrag zal beschikbaar komen voor investeringen in de reële economie, met een focus op verduurzaming en steun aan bedrijven die zich bezighouden met de transitie naar duurzame praktijken. “Dat is een datum die alle bankiers en asset managers in het rood in hun agenda moeten schrijven”, stelt Van den Hove. De CEO van Euronext ziet dat, wanneer je een mooie rente en een mooi investeringsverhaal aanbiedt, de particuliere en professionele beleggers nog altijd klaarstaan om erop te springen. Zo had je naast de staatsbon van 2023 ook grote retailobligaties die massaal particuliere beleggers wisten aan te trekken. “We hadden Colruyt in februari, we hadden Fluvius in juni en in november hadden we UCB. Deze obligaties hebben met hun drieën bijna 800 miljoen euro opgehaald.”

We hadden Colruyt in februari, we hadden Fluvius in juni en in november hadden we UCB. Deze obligaties hebben met hun drieën bijna 800 miljoen euro opgehaald.

Kortom, een positief geluid van de CEO, die ook verwacht dat de IPO langzaam uit zijn winterslaap gaat ontwaken. “Er staan enorm veel bedrijven klaar om naar de beurs te gaan. Naar waarschijnlijkheid zal dat gaan starten in de VS en in Europa met een aantal heel sterke spelers. Die steken vervolgens andere bedrijven aan om de beursgang te maken. Naar verwachting zullen bedrijven eerder geneigd zijn deze stap te maken in de eerste helft van het jaar of kort na de zomer, gezien de onvoorspelbaarheid die de Amerikaanse verkiezingen met zich mee kunnen brengen.”


De wervelkolom van de Europese kapitaalmarkten

 

Wat Benoît van den Hove opviel in de eerste periode als CEO, is hoe onbekend het verhaal van Euronext nog is. “Er wordt eigenlijk veel gesproken over bijvoorbeeld delistings in de pers, maar het werkelijke verhaal achter Euronext kennen de mensen minder”, aldus de CEO. Dit verhaal begint met de fusie van de beurs van Parijs en Amsterdam in september 2000, met als streven om tot een Europese Kapitaalmarktunie te komen, ter versterking van het Europese gedachtegoed. Gevolgd door de acquisitie van de beurs van Lissabon in 2002. Na een periode eigendom te zijn geweest van de New York Stock Exchange werd Euronext tien jaar geleden, in 2014, opnieuw onafhankelijk dankzij een eigen IPO en breidde het uit met nog drie overnames (de beurzen van respectievelijk Dublin, Oslo en Milaan). Van den Hove: “Als je nu kijkt naar Euronext en de bedrijven die erop genoteerd zijn, zitten we aan 6,6 biljoen euro* aan totale marktkapitalisatie. Dat is twee keer meer dan Londen en drie keer meer dan Deutsche Börse. Soms wordt er gevraagd om een Europese Nasdaq, maar die is er feitelijk al met die single pool of liquidity die we hebben gecreëerd en gezien de ruim 700 techbedrijven die genoteerd zijn op onze markten.”

 

Benoît van den Hove, CEO en Chairman van Euronext Brussels, met Charlotte Declercq, M&A Community Manager.

Wat verder bijdraagt aan deze unificatie van de Europese beurs, is de grootschalige ICT-integratie die continu plaatsvindt. Het worden van die spil van de Capital Markets Union die de Europese Commissie voor ogen heeft, begint allemaal met technologie. Euronext ziet zichzelf dan ook niet alleen als een beursuitbater, maar ook als een high-techbedrijf. Hun eigen platform, genaamd Optiq®, een van de snelste handelsplatformen ter wereld, is de ruggengraat van hun operaties. Elke lokale markt die onderdeel wordt van de Euronext groep, wordt aangesloten op dit handelsplatform. Dit platform maakt handelen mogelijk op een uniforme en efficiënte manier, rekening houdend met specifieke handelsmethoden van lokale markten. Zo worden lokale economieën verbonden met de wereldwijde kapitaalmarkt.

Maar Euronext is inmiddels meer dan enkel een handelsplatform. Recentelijk heeft de Europese beursuitbater een grootschalig IT-project uitgevoerd om de clearingactiviteiten in eigen huis te nemen. Voorheen werd dit uitgevoerd door een dochteronderneming van een concurrent, maar met de overname van Borsa Italiana in Milaan kwam daar verandering in. Door uitbreiding van haar bedrijfsactiviteiten over de gehele waardeketen heeft Euronext meer controle en kan er efficiënter gewerkt worden.

 

Ondersteunen van de marktleiders van vandaag en morgen

 

Naast technologische innovatie, rolt Euronext ook programma’s uit voor de ondersteuning van genoteerde bedrijven of bedrijven die de komende jaren mogelijk een beursgang overwegen. “Specifiek voor genoteerde techbedrijven hebben we een segment gecreëerd dat we Euronext Tech Leaders noemen”, legt Benoît uit. “In België heb je een aantal echte tech-wereldspelers, zoals Umicore, Barco, Melexis en EVS. We proberen die bedrijven zo goed mogelijk te begeleiden met onder andere conferenties, specifieke toegang tot investeerders, coaching van de jongere garde door de meer ervaren CEO’s, en het bieden van een community van gelijkgestemden. Uiteindelijk zijn deze bedrijven een motor van groei, welvaart en jobcreatie in zowel Europa als België, en vandaar dat wij die bedrijven echt willen steunen.
Een ander initiatief is IPOready, een educatief programma voor ambitieuze Europese bedrijven. Dit programma biedt inzicht in de zogenaamde ‘IPO-journey’: pre-IPO financiering, verplichtingen na notering en het proces van prospectus en bookbuilding. Experts, adviseurs en ervaringsdeskundigen – lees: CEO’s of CFO’s die zelf eerder een beursgang hebben meegemaakt – delen hun kennis, waardoor bedrijven een beter begrip krijgen van wat er nodig is voor een notering en hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden, zoals de vereiste overstap naar IFRS-boekhouding.”

Euronext rolt ook programma’s uit voor de ondersteuning van genoteerde bedrijven of bedrijven die de komende jaren mogelijk een beursgang overwegen.

Zijn er nog plannen om het aantal van zeven beurzen verder uit te breiden? Van den Hove glimlacht: “Euronext heeft altijd gekeken naar opportuniteiten op de M&A-markt, en gaat dat altijd blijven doen. Ik denk dat we hele duidelijke verwezenlijkingen hebben die tonen waar we naartoe willen gaan. En mochten er opportuniteiten zijn, dan gaan we die als Euronext grondig bekijken.”

 

De grootste revolutie ooit in de financiële sector

 

Als we het hebben over de toekomst van Euronext is er één onderwerp overheersend, en dat is de transitie naar een duurzame economie. Dit thema komt op verschillende manieren op Euronext af, bijvoorbeeld in de vorm van alsmaar stringentere regelgeving, zoals CSRD. “Wij zijn zelf een bedrijf en we zijn zelf ook genoteerd, dus wij zijn ook onderworpen aan dezelfde dynamiek als onze klanten”, zegt Van den Hove daarover.

Ook heeft duurzaamheid grote invloed op de verhandelde producten op de beurs. “Zeker op het gebied van obligaties zien we een shift van conventionele finance naar meer duurzame finance”, zegt hij. “Verleden jaar hebben we bijna 32 miljard aan obligaties genoteerd op Euronext Brussel, waarvan 7,7 miljard voor groene, sustainable, sociale obligaties. Dat is iets wat zeker gaat doorgroeien de komende jaren. De appetijt onder investeerders voor dergelijke producten is dan ook groot.”

De komst van CSRD betekent echt het aanleren van een nieuwe taal.

Euronext speelt in op deze behoefte met de introductie van de BEL® ESG Index naast de bekende BEL20. “Deze index is ontworpen om – naast klassieke financiële criteria – ook milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) risico’s toe te voegen aan de selectie van de 20 bedrijven”, legt Benoît uit. “De nieuwe index heeft een enorme weerklank gehad bij de bedrijven. Elk bedrijf probeert zich vandaag de dag te verduurzamen. Het wordt door de regelgeving opgelegd maar anderzijds begrijpen bedrijven ook dat, als ze de talenten van morgen willen aanwerven, als ze partnerschappen willen sluiten met toonaangevende marktpartijen of als ze klanten willen behouden, dat zij dan ook moeten werken aan die verduurzaming. En bij de lancering van de index in februari vorig jaar waren bijna alle bedrijven vertegenwoordigd, ofwel door hun CEO ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur. We zien dus dat dit een positief momentum creëert bij de bedrijven.”

De toekomst van de financiële markten in België wordt sterk bepaald door dergelijke ontwikkelingen, ziet de CEO van Euronext Brussel. “De komst van CSRD betekent echt het aanleren van een nieuwe taal”, constateert hij. “Een beetje zoals tientallen jaren geleden met de komst van IFRS. Maar CSRD gaat nog veel verder, want het vereist het opvolgen van een groot aantal KPI’s die voorheen niet op een structurele manier werden gevolgd. Ik denk dat dit een hele grote impact gaat hebben op het hele bedrijfsleven en de financiële markten in het bijzonder. Vandaag zijn we nog heel afhankelijk van ESG rating agencies. De komende jaren gaat er veel meer data en informatie ter beschikking staan in de jaarverslagen, wat investeerders ook gaat helpen om meer duurzaamheid in hun fondsen te brengen. Ik zie de verduurzaming van de financiële wereld de komende jaren dan ook steeds verder evolueren op een manier waar geen bedrijf of investeerder omheen kan.”

 

*Op basis van cijfers van eind december 2023.

Recente artikelen

Topics

Hoeveel skills heb je als onderneming nodig om een wendbare organisatie uit te bouwen? Niet zoveel, stelt professor Filip De Fruyt van de Universiteit Gent. “We hebben een skills-based model uitgewerkt voor de OESO, rond twee kernvragen en vijf competentiegroepen. Als je die doortrekt in de volledige organisatie, kan je met vertrouwen naar de toekomst kijken.”

Topics

Incontinentie. Hardhorigheid. Menstruatie. Kanker. Pesten. Geloof. Mentale gezondheid. Loon. Borstvoeding. Rouw. Financiële problemen. Welke van deze begrippen maakt u ongemakkelijk? “Het doorbreken van taboes is de weg naar inclusie en productiviteit”, stelt Filip De Groeve, marketing director bij Coloplast en inclusiviteitsexpert. “Of het nu om een stoma of technologische ongeletterdheid gaat.”

Agenda

De zesde editie van CHRO Day vindt plaats op de bijzondere datum 24/4/'24. En die 24 trekken we door in het programma: 24 VOICES ON HR brengt 24 stemmen die hun licht laten schijnen op HR.

Partners

Buitengewoon inspirerend en verfrissend. Ideaal voor zelfreflectie en om nieuwe ideeën op te doen.