“Towards” iets beters in plaats van “away from” een doemscenario?

Topics

Voor toekomstig, duurzaam succes lijken drie zaken cruciaal: engage people, embrace change en sustainable growth. Waar liggen executives wakker van binnen deze drie domeinen? En hoe pakken ze het aan? Onze partner TriFinance vroeg het hen aan de hand van een survey in juni. En wij deden dat nog eens opnieuw, tijdens een rondetafelgesprek over duurzame groei op het Executive Forum. Dit zijn de grootste zorgen en actiepunten die naar voor kwamen.

 

Vraag 1: van welke risico’s liggen executives wakker?

 

Sommige executives die aan het rondetafelgesprek deelnamen, werpen eerder interne risico’s op. Nemen ze geen verkeerde investeringsbeslissingen, waardoor een belangrijk deel van de bedrijfswaarde zou verdwijnen? Schakelt het bedrijf wel snel genoeg om naar nieuwe business? Zij willen organisch groeien, terwijl concurrenten via overnames groter worden.

Andere executives liggen van externe risico’s wakker. Zoals het vinden en houden van de juiste mensen. Iets wat misschien zal beteren in tijden van recessie, wanneer weer meer mensen beschikbaar zijn, maar het tekort aan profielen blijft een structureel probleem.

De economische impact van de oorlog in Oekraïne speelt natuurlijk ook een rol. Bijvoorbeeld de tanende concurrentiepositie van de chemische industrie in Europa, omdat we strategische investeringen kwijtraken. Of de grondstoffen uit Rusland en Oekraïne, die niet meer beschikbaar zijn.

En dan is er nog die moeilijke oefening: balans houden tussen groei en duurzaamheid. Hoe kan u duurzaam groeien? Duurzaamheid is de nieuwe USP van Europa, maar als we in een recessie terechtkomen en tijdelijk alleen oog hebben voor de economische gezondheid van onze bedrijven, dreigen we ingehaald te worden door de VS en Azië, die ook sterk in duurzaamheid investeren.

Welke risico’s, volgens survey?

 1. Het tekort aan talenten
 2. De economische crisis
 3. De inflatie
 4. Datasecurity
 5. Het verschil tussen opleiding en vereiste skills

Opvallend: de deelnemers van het rondetafelgesprek haalden databeveiliging niet aan. Maar velen investeren er wel in, door de juiste specialisten aan te nemen, de medewerkers te trainen, de awareness errond te vergroten, … Hoeveel aandacht men eraan besteedt, verschilt wel van sector tot sector, aldus een executive.

Vraag 2: wat zijn de best practices voor beter people management?

 

Veel medewerkers in veel bedrijven ervaren een gebrek aan groeikansen. Dus voerde het bedrijf van een deelnemende executive een programma in waarbij de werknemers geregeld van job wisselen. Zo ontdekken ze een variëteit aan functies én wordt het bedrijf meer veerkrachtig: als iemand uitvalt, kunnen anderen diens taken makkelijker overnemen. Om zo’n jobrotatie te laten werken, moeten we wel van een bepaalde gedachtegang afraken, stelt een executive: grote bedrijven gaan er nog te vaak van uit dat iedereen maar één job kan uitoefenen.

Blijven bijleren is sowieso cruciaal. Je moet er namelijk van uitgaan dat je job vroeg of laat zal verdwijnen. Vroeger stierven beroepen na eeuwen uit, vandaag na jaren. Tegelijkertijd veranderen de vereiste skills voor de jobs die blijven. En neen, de bereidheid om bij te leren is niet leeftijdsgebonden. Ook oudere medewerkers volgen nog graag IT-trainingen, horen we.

Hoewel een deelnemer zich afvraagt of we onszelf niet te veel opjutten. Kunnen we niet wat vertragen, zodat we genoeg experimenteren met skills en tools, en er beter in worden? In plaats van almaar vernieuwingen te blijven uitrollen? Of hebben we altijd een burning platform nodig, om mensen te laten ‘springen’ naar iets nieuws? Misschien motiveert u mensen beter towards iets beters tijdens een transformatieproces, dan away from een angst- of doemscenario.

Hoe mensen aantrekken, volgens survey?

 1. Salaris
 2. Home office of hybride werken
 3. Mensen continu laten bijleren
 4. Bedrijfscultuur
 5. Flexibele werkuren


Hoe mensen behouden, volgens survey?

 1. Mensen continu laten bijleren
 2. Investeren in het welzijn
 3. Verloning veranderen
 4. Uitwerken van groei- en loopbaanpaden
 5. Feedbackproces

Opvallend: wat met duurzaamheid, als factor om mensen aan te trekken? Volgens meerdere deelnemers helpt dat zeker ook om medewerkers te vinden. En dat zullen de cijfers straks bevestigen, lees maar door.

Vraag 3: doorloopt uw bedrijf momenteel een transformatie?

 

Eén deelnemend bedrijf maakt de omslag naar circulariteit, waarbij de onderneming gebruikt drinkwater zuivert voor industrieel gebruik. Naar eigen zeggen een baanbrekend project in Europa, zeker op die schaal.

Een andere onderneming hanteert dan weer een nieuwe aanpak om sneller succesvol te transformeren op IT-vlak. Namelijk niet met het hele bedrijf als één geheel, maar via vele autonome micro-ondernemingen, die zelf beslissingen kunnen nemen, mensen aantrekken en loslaten, … Zo verkrijg je de ondernemende dynamiek die je anders alleen in startups ziet. Opvallend daarbij: de micro-ondernemingen waarbij uitvoerende mensen aan het hoofd staan, presteren het best. Zij voelen zich minder geremd door de organisatie in haar geheel.

Meest aangehaalde transformaties, volgens survey

 1. Digitalisering van interne operaties
 2. Automatisering
 3. Digitaliseren van het businessmodel
 4. Evolutie naar meer business efficiency
 5. Verbeteren van de processen

Opvallend: ongeveer 60% van de bedrijven die de enquête van TriFinance beantwoordden, maakt op het moment van de bevraging (juni 2022) niet echt een transformatie door. Vooral bedrijven met een hoofdkwartier buiten België (opnieuw 60%) transformeren.

Vraag 4: en hoe werkt u aan duurzaamheid?

Volgens survey

88% van de beursgenoteerde bedrijven heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan, tegenover slechts 61% van de familiebedrijven en 53% van de overige privébedrijven. 80% van de respondenten heeft ook weet van de huidige standaarden inzake duurzaamheid, maar liefst 76% deed nog geen sustainability assessment. Nog meer frappant: wie transformeert, vindt sustainability erg vaak niet zo belangrijk (75%).

Toch blijkt duurzaamheid inderdaad uitstekend te zijn om de juiste mensen te vinden: 93% van de bedrijven die met sustainability bezig zijn en dat zeer belangrijk vinden, heeft naar eigen zeggen weinig moeite om mensen aan te trekken. Nu, dit zijn vaak ook grote bedrijven met een mooie naam, die op zich ook talenten aantrekt.

Iets wat alvast één deelnemer kan bevestigen. Het bedrijf heeft het meest ecologisch duurzame warehouse van Europa op dit moment, in Nederland, waar mensen gewoon aan de deur komen kloppen om er te mogen werken.

Ook de meeste andere deelnemers zijn zeker met duurzaamheid bezig. Hoewel het volgens een executive wel makkelijker is om als industrieel bedrijf de ecologische voetafdruk te verminderen, tegenover pakweg een softwarebedrijf. Maar die laatste kan wel zeker werk maken van Social, bijvoorbeeld via inclusie op de werkvloer. Ondernemingen mogen zich niet blindstaren op de E.

Deze rondetafel op het Executive Forum werd gefaciliteerd door TriFinance en TriHD.

Recente artikelen

Steve Van der Steen van TriFinance
Interviews

Door een mindset van continuous control monitoring aan te nemen, waken organisaties 24/7 over de performantie van hun processen en waarborgen ze hun rentabiliteit. Big data en de hedendaagse technologische mogelijkheden leggen daar een nuttig laagje automatisering bovenop. “Wie goed aan continuous control monitoring doet, ziet zijn nettowinst met één à twee procent stijgen.”

Topics

Het internet, de smartphone en de cloud waren al gamechangers, maar de technologie die de komende jaren ons leven pas echt op zijn kop zal zetten, is ongetwijfeld AI. Hoe kan artificiële intelligentie ook de financiële afdelingen van bedrijven performanter maken? En welke roadmap moeten ondernemingen daarvoor klaarstomen? Kristof Stouthuysen, Full Professor Managerial Accounting & Digital Finance aan de Vlerick Business School, legde het uit tijdens een masterclass op de CFO Day.

Agenda

Op woensdag 3 juli organiseren we de tweede editie van onze CMO Table Talk. Een gastronomische avond met een select gezelschap van CMO’s en marketingdirecteuren, waarbij we ervaringen delen en elkaar inspireren rond het thema 'No future without a past: vooruitkijken vanuit een strategische terugblik’. 

Partners

Buitengewoon inspirerend en verfrissend. Ideaal voor zelfreflectie en om nieuwe ideeën op te doen.