Verslag Winterwende 2024: 5 HR-werven voor 2024 volgens Chris Wuytens

Topics

Waarop kan HR in 2024 inzetten om een duurzame en aantrekkelijke werkgever te worden? Chris Wuytens, Managing Director van Acerta Consult, en Karen Donders, Directeur Publieke Opdracht, Talent & Organisatie bij VRT, hadden het tijdens de Winterwende over de 5 HR-trends voor dit jaar. Onthoud dit woord: hybride (leren, werken, verlonen, …). 

Een deel van onze CHRO-community is naar de prachtige Salons Van Dijck in het hart van Mechelen gekomen voor de Winterwende: een keynote over de 5 HR-werven van 2024, twee rondetafels en een uitgebreid diner. De CHRO’s en HR-directeuren druppelen binnen met verhalen over reorganisaties, transformaties, vakbonden en ChatGPT. 

Karen Donders

Karen Donders

Velen van hen kennen Chris Wuytens – voluit Managing Director bij Acerta Consult, professor aan de KUL en AMS-gastdocent. Karen Donders, voluit Directeur Publieke Opdracht, Talent & Organisatie bij VRT, geeft bij elk onderdeel van Chris’ keynote een reflectie vanuit de praktijk. De kernvraag van de avond: waarop kan HR in 2024 inzetten om een duurzame en aantrekkelijke werkgever te worden, onderbouwd door data en technologie? Elk jaar brengt Acerta Consult een Inspiratienota uit met daarin de uitdagingen en kansen voor de tijd die komt. De aanwezigen horen de belangrijkste inzichten uit deze nota firsthand van Chris. 

 

Durf te weten/meten 

 

Sapere aude”, is de quote waarmee Chris de lezing start. “Durf te weten.” Hoe meer inzicht in vandaag, des te duidelijker het beeld van morgen. Acerta Consult baseert zich op data van meer dan 65.000 werkgevers en meer dan een miljoen werkende mensen om richting te geven aan de toekomst. Daarnaast leveren Wuytens’ studenten interessante inzichten en onderzoeksresultaten aan.  

Chris Wuytens maakt voorspellingen op basis van feiten en data, benadrukt hij. “Er is ontzettend veel wetenschappelijke research”, zegt hij. “Maar die raakt niet altijd tot bij de ondernemingen. Met de Inspiratienota willen we de brug slaan tussen wetenschap en praktijk.”  

 

Pleidooi voor possibilisme 

 

Uit de data blijkt dat het vaak beter gaat dan we denken, zowel wereldwijd als specifiek inWinterwende, CHRO Community, House of Executives België. Chris verwijst naar de veelbelovende groeicijfers in ons land, de dalende werkloosheidscijfers, en dat 7 op de 10 bedrijven verwacht extra medewerkers aan te nemen. “De arbeidskrapte zal nog de komende 10 jaar aanhouden”, stelt Chris. “Dat is een uitdaging, en vooral een kans voor ondernemingen. Ik hou van het woord ‘possibilisme’. Geloof dat het kan, en denk van daaruit na hoe het kan. Deze HR-werven helpen je daarbij.” 

Geloof dat het kan, en denk van daaruit na hoe het kan.

5 HR-werven 

 

De dynamiek op de arbeidsmarkt en de technologische mogelijkheden maken het voor bedrijven noodzakelijk om zowel aantrekkelijke als duurzame werkgevers te zijn. Dat vertaalt Acerta Consult naar vijf domeinen: ESG als hefboom, lerende cultuur, hybride loonmodellen, holistisch welzijnsbeleid, tech-ondersteunde HR.  

 

1. ESG als hefboom naar duurzaamheid 

“Je kan ESG-compliancy als last zien, maar ook als hefboom om alle aspecten van HR – verloning, welzijn, mobiliteit, inclusie, etc. – te syncen met je bedrijfsvoering”, zegt Chris. “Op die manier kan je ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk gelukkig, gezond en productief meewerken, én dat de organisatie waar ze werken floreert. Dat is de echte betekenis van duurzaamheid binnen HR. In de data zien we dat het werkt. Werknemers van bedrijven die echt investeren in ESG, zijn gelukkiger en de organisatie als geheel haalt betere resultaten.” Duurzame loopbanen zijn multidimensionaal, met rollen in plaats van functies, inclusie en ontwikkelingsmogelijkheden. Bovendien zijn de verschillende aspecten van een duurzaam loopbaanbeleid met elkaar gealigneerd. 

 

2. Een flexibele, lerende cultuur 

Elk bedrijf met ten minste 20 werknemers in dienst zal vijf dagen opleiding per jaar moeten bieden in 2024. “Opnieuw: zie het als een kans”, aldus Chris. “Organisaties waar werknemers voortdurend bijleren, zijn wendbaarder en dus beter bestand tegen disrupties en onvoorspelbaarheid.”
De manier waarop je leren organiseert, is cruciaal, benadrukt Chris. “Doe dat volgens de ABC-regel. Schenk je werknemers autonomie (A), waarbij ze zelf kunnen bepalen wat, hoe en wanneer ze leren. Creëer betrokkenheid (B) en verbinding met de organisatie binnen de context van hybride werkregeling. En bouw op een gefundeerde manier aan de competenties (C) van je werknemers.”  

De manier waarop je leren organiseert, is cruciaal. De ABC-regel is daarbij een handige leidraad.

Digitale assessments blijken bij dat laatste een opkomende en interessante tool te zijn, omdat het zowel voor werknemers als werkgevers handvatten biedt voor een optimale fit tussen individu en organisatie. “We zien dat ze succesvol ingezet worden in verschillende organisaties”, zegt Chris. “Een mooi voorbeeld is dat van de dokwerkers in Antwerpen. Op basis van digitale assessments krijgen ze een opleidingsaanbod op hun maat.”  

 

3. Hybride loonmodellen 

Pay for competence and for performance”, raadt Chris op basis van de data aan. “Vandaag verlonen we nog te veel op basis van anciënniteit en resultaten. Dat komt een flexibele, lerende cultuur niet ten goede.” Dat kan wel door te gaan voor een verloning waarbij leerbereidheid en productiviteit in rekening worden genomen. “Ook hier kan het ABC een handvat zijn”, vult Chris aan. “Je biedt werknemers autonomie aan de hand van een cafetariaplan, je vergroot betrokkenheid door de prestaties van het team op een transparante manier te integreren in je loonbeleid. En door in te zetten op potentieel stimuleer je de ontwikkeling van competenties.” 

 

4. Een holistisch welzijnsbeleid   

22% van de werknemers geeft aan zich slecht te voelen op de werkvloer. “Het slecht voelen heeft niet altijd te maken met de werkvloer zelf”, zegt Chris. “Is het dan aan jou als werkgever om er iets aan te doen?” In een krappe arbeidsmarkt moet het antwoord wel positief zijn.  Eerder dan mensen te willen veranderen, is het de taak van HR om het werk aan te passen aan de noden van het individu, stelt hij. Job crafting dus, in samenspraak met werknemers.
Een bijkomend aandachtspunt bij welzijn is financieel welzijn. “Uit de bevraging blijkt dat veel werknemers niet rondkomen met hun loon, en we zien dat loonbeslag toeneemt”, aldus Chris. “Eerder dan voorschotten toe te staan, is het duurzamer om als werkgever begeleiding te bieden in financiële geletterdheid.”  

 

5. Tech-ondersteunde HR 

Om bovenstaande werven aan te pakken, hebben ondernemingen nood aan digitalisering van ‘soft’ HR, zegt Chris. Aan de hand van data kan je ziekteverzuim meten, personeelsverloop, carrièrepaden, … Artificiële intelligentie kan hier (uiteraard) een rol in spelen. Voorlopig wordt AI vooral als nuttig gezien voor werving en selectie en voor talentontwikkeling. Chris gelooft zelf in het meten en voorspellen van het aanpassingsvermogen van werknemers. Acerta ontwikkelde samen met de Antwerp Management School een tool die aanpasbaarheid bij werknemers meet, en aangeeft welke daarvan de ‘ontwikkelbare elementen’ zijn. En daarmee eindigt Chris waar hij begonnen is: ‘Sapere aude’. Durf te weten, of durf te meten. Het kan, stelt de possibilist, een mooi 2024 worden.

  

Meer weten? De Inspiratienota 2024 van Acerta Consult is hier beschikbaar. 

Benieuwd naar de foto’s van de Winterwende 2024? Bekijk ze hier

Recente artikelen

Topics

Of het nu gaat om alomvattende softwarepakketten of losse tools afgestemd op aparte processen, technologie is overal in HR-land. Dat betekent echter niet dat de implementatie van zulke systemen altijd van een leien dakje loopt. Tijdens een rondetafelgesprek op de CHRO Day wisselden enkele HR-directeuren leermomenten en best practices uit. Het relaas van een boeiend debat over de soms frustrerende snoepwinkel van HRIT.

Topics

Zo’n honderd CFO’s en financieel directeuren maakten tijdens de zesde editie van de CFO Day ruimte voor tijd. We hadden het over het belang van één seconde en 125 jaar, over oorlog en hoop, veiligheid en regeneratie. Because time matters.

Agenda

Op woensdag 3 juli organiseren we de tweede editie van onze CMO Schakeltafel. Een gastronomische avond met een select gezelschap van CMO’s en marketingdirecteuren, waarbij we ervaringen delen en elkaar inspireren rond het thema 'No future without a past: vooruitkijken vanuit een strategische terugblik’. 

Partners

Buitengewoon inspirerend en verfrissend. Ideaal voor zelfreflectie en om nieuwe ideeën op te doen.