‘Proximus gaat voor zero uitstoot in hele keten tegen 2040’

Interviews

Proximus focust al sinds 2009 op duurzaamheid, maar schakelde in 2019 meer dan een versnelling hoger. Duurzaamheid maakt intussen integraal deel uit van de bedrijfsstrategie. Wat kunnen we leren van de inspanningen van de telecomspeler? Catherine Bals, Head of Reputation & Sustainability, vertelt.

 

“Duurzaamheid is een van de vier pijlers van onze strategie. We hebben dan ook concrete doelstellingen op het vlak van klimaat en de digitalisering van de maatschappij.” Meteen bij het begin van het gesprek maakt Catherine Bals, sinds anderhalf jaar Head of Reputation & Sustainability bij Proximus, duidelijk dat duurzaamheid voor de telecomgigant van het allerhoogste belang is. Deze visie zal ze tijdens het interview verder invullen met tal van voorbeelden en ambities.

 

“Ervaring met duurzaamheid herken je aan de voetafdruk”

 

Dat Proximus zo ver staat, heeft alles te maken met het feit dat het er al vele jaren actief inspanningen rond levert. “Onze journey is gestart in 2009”, blikt Catherine Bals terug. “Toen hebben we beslist dat we alles wat rond duurzaamheid hangt niet langer als een risico gingen zien, maar dat we zelf actie moesten ondernemen. We zijn doorheen de jaren een voorloper gebleven. Het is pas de laatste twee à drie jaar dat de tractie in de markt gegroeid is.”

Dankzij de ruime ervaring ziet Catherine ook meteen hoever een bedrijf in dit domein staat. “Je merkt het aan de voetafdruk”, klinkt het. “Bedrijven die focussen op hun eigen uitstoot, focussen op de zogenaamde scope 1 en scope 2. Wie al verder staat, werkt op de voetafdruk in zijn hele keten om deze tot nul te brengen: de zogenaamde scope 3.”

 

Scope 3

 

Scope 1 en 2 zijn punten waar Proximus al voorbij is. “Onze eigen emissies zijn nog maar goed voor 4% van het totaal”, verduidelijkt Catherine. “De CO2-neutraliteit die we sedert 2016 op onze eigen emissies hebben, behalen we via offsetting, waarbij we investeren in Gold Standard klimaatprojecten in Afrika. In onze waardeketen is het vooral de CO2-uitstoot van onze leveranciers die we nog verder moeten zien terug te dringen. Tegen 2040 willen we heel onze voetafdruk (scope 1, 2 en 3) tot nul reduceren en dus net zero zijn. Dat betekent dus tien jaar vóór Europa dit punt wil bereiken.”

 

Steeds meer richting circulariteit

 

Het zou voor de telecomspeler een grote verwezenlijking zijn. De sector wordt immers als een boosdoener aanzien. Enerzijds door de energieconsumptie die nodig is om data te capteren, door te geven, op te slaan en te gebruiken, anderzijds omdat elektronica vaak een snelle rotatie kent. Het betekent voor Proximus inzetten op zo groen mogelijke energie en energie-efficiënte maatregelen, maar ook anders omgaan met toestellen. Inzamelen en ze een tweede leven geven, doet Proximus al enige tijd. Dit geldt trouwens voor de toestellen die de consument gebruikt, maar ook voor bijvoorbeeld de modems die het verhuurt.

Wie al verder staat, werkt op de voetafdruk in zijn hele keten om deze tot nul te brengen: de zogenaamde scope 3.

Catherine Bals: “We ontwerpen ze zo efficiënt mogelijk, door bijvoorbeeld gerecycleerd plastic te gebruiken, vijsjes om ze gemakkelijk te kunnen openen en sluiten, de verpakking te reduceren, … En we herstellen ze zo veel mogelijk zodat we ze verschillende keren terug in de keten kunnen brengen vooraleer we ze recycleren. Zo zetten we stappen om een echt circulair bedrijf te worden tegen 2030.” Tot slot worden netwerken niet meer ‘alleen’ uitgerold. Zijn nieuwste mobiele netwerk deelt Proximus met concurrent Orange. Dit bespaart niet alleen investeringen, maar komt ook de circulariteit en de energie-efficiëntie ten goede.

 

Digitalisering maatschappij als sociale focus

 

Proximus hanteert trouwens een brede definitie voor duurzaamheid. Het zet zich niet enkel in voor het klimaat, maar wil ook op sociaal vlak en op vlak van beheer zijn steentje bijdragen. Zowel de E, S als G zijn dus belangrijk in het drieletterwoord ESG, wat staat voor environmental, social en governance, drie belangrijke criteria voor overheden en investeerders.

Op sociaal vlak kiest het voor een focus op de digitale maatschappij. Proximus ziet het als zijn rol om iedereen toegang tot internet te geven en zorgt hierbij voor opleidingen voor wie het nodig heeft. Ook vertrouwen in het digitale staat hoog op de agenda. “Voor ons zijn dit logische topics”, klinkt het bij Catherine Bals. “Ze leunen dicht aan bij onze core business en we weten dat we er het verschil mee kunnen maken.”

 

Duidelijke KPI’s

 

Omdat het zo centraal staat, is duurzaamheid intussen volledig verweven met de businessstrategie van Proximus. “Bij elk nieuw project zorgen we dat er aandacht voor duurzaamheid is”, zegt Catherine. “We bekijken welke materialen het meest duurzaam zijn en het best gerecycleerd kunnen worden. We proberen alles wat we in de keten brengen, ook te recupereren en een tweede leven te geven. Duidelijke KPI’s zorgen ervoor dat we onze doelstellingen halen.”

Opvallend daarbij is dat iedereen die bij Proximus een deels variabele remuneratie krijgt, dat variabel deel ook ziet afhangen van duurzaamheids-KPI’s.

Opvallend daarbij is dat iedereen die bij Proximus een deels variabele remuneratie krijgt, dat variabel deel ook ziet afhangen van duurzaamheids-KPI’s. Dit soort initiatieven zijn volgens Catherine een manier om het belang ervan naar de medewerkers aan te tonen. 2020 en 2021 waren wat dat betreft een tipping point. Catherine Bals: “Het zit nu zo centraal vervat in onze strategie dat het een katalysator is.”

 

Secundaire en tertiaire data als grootste moeilijkheid

 

Wie het heeft over doelstellingen en KPI’s kan niet om rapportering en auditing heen. De voorsprong die Proximus heeft, uit zich ook op dit vlak. Zo maakt het sinds 2019 een geïntegreerd jaarverslag, waarin financiële en niet-financiële data verweven zijn. Het laat alle KPI’s en aanverwante cijfers ook op hun echtheid auditen. Een belangrijk punt, vermits greenwashing een groot potentieel risico vormt.

 

Geen weg terug

 

Het brengt ons tot de laatste vraag, waarop het antwoord nauw gelinkt is aan de rapportering. Wat zijn de grootste moeilijkheden in de duurzaamheidstransitie van Proximus? Catherine Bals: “De grootste inspanning zit ‘m voor Proximus bij de leveranciers. Maar om de impact te berekenen hebben we grotendeels enkel secundaire en tertiaire data. We moeten dus een manier zoeken om hierover over primaire data te beschikken. Dat wordt nog een stevige uitdaging.”

En zo geeft Catherine meteen ook aan dat duurzaamheid een blijvende reis is. Het is een pad van verbetering, dat waarschijnlijk nooit een eindpunt bereikt. Maar het is tegelijkertijd een pad waarbij terugkeren geen optie is. Er is immers geen alternatief en iedereen dient zijn steentje bij te dragen.

Wilt u graag met collega’s van Proximus en andere bedrijven van gedachten wisselen over rapportering en waardeketens? Neem dan deel onze online Round Table op 30 november.

Recente artikelen

Steve Van der Steen van TriFinance
Interviews

Door een mindset van continuous control monitoring aan te nemen, waken organisaties 24/7 over de performantie van hun processen en waarborgen ze hun rentabiliteit. Big data en de hedendaagse technologische mogelijkheden leggen daar een nuttig laagje automatisering bovenop. “Wie goed aan continuous control monitoring doet, ziet zijn nettowinst met één à twee procent stijgen.”

Topics

Het internet, de smartphone en de cloud waren al gamechangers, maar de technologie die de komende jaren ons leven pas echt op zijn kop zal zetten, is ongetwijfeld AI. Hoe kan artificiële intelligentie ook de financiële afdelingen van bedrijven performanter maken? En welke roadmap moeten ondernemingen daarvoor klaarstomen? Kristof Stouthuysen, Full Professor Managerial Accounting & Digital Finance aan de Vlerick Business School, legde het uit tijdens een masterclass op de CFO Day.

Agenda

Op woensdag 3 juli organiseren we de tweede editie van onze CMO Table Talk. Een gastronomische avond met een select gezelschap van CMO’s en marketingdirecteuren, waarbij we ervaringen delen en elkaar inspireren rond het thema 'No future without a past: vooruitkijken vanuit een strategische terugblik’. 

Partners

Buitengewoon inspirerend en verfrissend. Ideaal voor zelfreflectie en om nieuwe ideeën op te doen.